„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wystawa o Edycie Stein

We wtorek 18.04. 2023 r. s. Serafina Jankowska i Elżbieta Pukhalska CST odwiedziły wystawę “Edyta Stein. Portret własny”. Wystawa podróżuje po całej Polsce: po klasztorach, szkołach i parafiach, przybliżając postać św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Podczas wystawy wysłuchałyśmy prelekcji wygłoszonej przez ks. Bp Józefa Szamockiego, panią Jolantę Gaca i prof. Waldemara Rozenkowskiego oraz prof. Michała Białkowskiego. Mogłyśmy lepiej poznać życie, duchowość i męczeństwo Patronki Europy.

Nowością dla nas była postać Izy Marii Majrowskiej, która jak i Edyta Stein, przyjęła katolicyzm i była zamordowana w tym samym czasie i miejscu, jak św. Edyta Stein. Wystawa jest warta obejrzenia.

s. Elżbieta Pukhalska CST

Podziel się: