Z życia Wspólnoty

Hosanna na wysokości

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Kółko misyjne – Kościół w Afryce

Więcej aktualności
Z życia Kościoła

Droga do Małego Jezusa

Świeć gwiazdeczko, mała świeć!

Misyjne kolędowanie w Toruniu

Więcej nowości
Zarys biografii biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Życie i posługa biskupa Adolfa Piotra Szelążka, to niewątpliwie drogocenny dar Boga dla nas wszystkich. Był wspaniałym apostołem Chrystusa oraz zaangażowanym w sprawy publiczne patriotą. Pozostawił po sobie trwały ślad w sercach i pamięci wielu Polaków z Mazowsza i Wołynia. Był znakomitym nauczycielem, wychowawcą i kaznodzieją, a także organizatorem życia publicznego i mężem stanu. Rozwijał katolickie wspólnoty i struktury Kościoła, a ponadto angażował się w działalność wielu organizacji świeckich, powstających w odrodzonej po zaborach Polsce. Historia jego aktywnego oraz heroicznego życia stawia go pośród najwspanialszych postaci zasłużonych dla Polski XIX i XX wieku.

Dom zakonny pw. Boga Ojca

Decyzja o utworzeniu domu zakonnego w Toruniu związana była z otwarciem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka – założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Proces beatyfikacyjny został zapoczątkowany w dniu 6 października 2013 roku w Toruniu. W kontekście tego wydarzenia pojawiła się potrzeba stałej obecności sióstr Terezjanek w Toruniu ponieważ w tym mieście, a także w sąsiednim Płocku znajduje się większość dokumentów związanych z życiem i działalnością Biskupa. Biskup Szelążek związany był silnie z diecezją płocką, w której ukończył seminarium duchowne, a następnie prowadził rozległą działalność duszpasterską i społeczną. Po deportacji z Wołynia, spędził swoje ostatnie lata na Zamku Bierzgłowskim nieopodal Torunia, a po śmierci został pochowany w kościele świętego Jakuba.

W dniu 4 marca 2014 roku, ksiądz prałat Kazimierz Piastowski – proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, idąc za sugestią Toruńskich księży biskupów zwrócił się do przełożonej generalnej zgromadzenia sióstr Terezjanek z prośbą o podjęcie posługi katechetycznej oraz pomoc w pracy duszpasterskiej przy parafii. Prośba ta spotkała się z życzliwą akceptacją tym bardziej, ponieważ oczekiwania księdza Piastowskiego harmonizowały z potrzebami Zgromadzenia. Intencje obu stron zostały wprowadzone z życie w dniu 1 października 2014 roku, kiedy przełożona generalna s. Lucyna Lubińska podpisała dekret erygujący dom zakonny pod wezwaniem Boga Ojca. Siostry Terezjanki zainaugurowały swoją działalność w Toruniu cztery dni później uroczystą Mszą świętą sprawowaną pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Suskiego – ordynariusza toruńskiego.

Ludwika Rydygiera 21, Toruń, Polska