Dzieła

„Prawdziwą jest ta chwała, która trwa wiecznie, i aby ją zdobyć, nie trzeba koniecznie
dokonywać dzieł rzucających się w oczy, ale wystarczy ukryć się i praktykować cnotę
w rodzaju niech nie wie lewica, co czyni prawica” (por. Mt 6,3).

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Działalność apostolska Zgromadzenia Sióstr św. Teresy do Dzieciątka Jezus ukierunkowana jest na wskazywaniu ludziom małej drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, drogi ufności i zupełnego zdania się na Boga. Posłannictwo to realizujemy poprzez  prowadzenie placówek oświatowo-opiekuńczo-wychowawczych.

Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych

zobacz więcej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

zobacz więcej

Świetlica Środowiskowa im. "Dzieciątka Jezus"

zobacz więcej

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań

Wsparcia w rozpoznawaniu powołania udziela siostra Nikodema Czerniecka.

zobacz więcej

Beatyfikacja biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Postulacja Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka

zobacz więcej