Pamięć o Biskupie

„Twoje serce i dusza powinny być wytwórnią dobra: dla ciebie i dla innych”.

bp Adolf Piotr Szelążek

71. rocznica śmierci biskupa Szelążka

9 lutego przypada 71. rocznica śmierci Założyciela Zgromadzenia Sł. Bożego Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). W niedzielę poprzedzającą rocznicę, tradycją jest, że u grobu Założyciela spotykają się duchowe córki – siostry Terezjanki. Również i w tym roku, w niedzielę 7 lutego br. przybyły do Torunia siostry z różnych domów zakonnych, aby uczcić rocznicę. Podczas Mszy św. o godz. 11.30, w kościele św. Jakuba w Toruniu, sprawowanej pod przewodnictwem ks. proboszcza Wojciecha Kiedrowicza modlono się o dar beatyfikacji Sługi Bożego. Podczas homilii celebrans przywołał postać biblijnego Hioba i do jego cierpienia odniósł, porównał trudne życie biskupa Szelążka, doświadczonego szykanami, więzieniem i deportacją. Po Mszy św. przełożona generalna s. Lucyna Lubińska podziękowała ks. proboszczowi za sprawowaną Eucharystię oraz za szerzeniem kultu Sł. Bożego, którego doczesne szczątki znajdują się w sarkofagu na tyłach kościoła św. Jakuba. Każdego 9 dnia miesiąca decyzją księdza proboszcza Wojciecha w kościele w którym przechowywane są doczesne szczątki sprawowana jest Msza św. o dar beatyfikacji biskupa Szelążka. Na zakończenie Mszy św. procesjonalnie: siostry, asysta liturgiczna udała się do sarkofagu Sł. Bożego, przy którym odmówiono modlitwę za Jego przyczyną.

Przeczytaj więcej »

Msza św. o łaskę beatyfikacji biskupa Szelążka

Każdego 9 dnia miesiąca w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu wierni modlą się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka. W miarę możliwości na kolejne miesięcznice do toruńskiego kościoła przyjeżdżają siostry Terezjanki. Duchową opiekę nad doczesnymi szczątkami Założyciela otacza wspólnota w Toruniu.

We wtorek 9 czerwca 2020 roku w kościele św. Jakuba w Toruniu celebrowana była Msza święta w intencji beatyfikacji Założyciela Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry terezjanki: Bogumiła Ptasińska oraz Krystyna Nowakowska uczestniczyły w Eucharystii, którą celebrowało dwóch kapłanów: Karol Wierzchowski oraz Łukasz Grzelak – wikarzy parafii św. Jakuba.

Przed Eucharystią siostry modliły się przy sarkofagu Biskupa Adolfa Piotra powierzając jego wstawiennictwu Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, prośby nadesłane przez wiernych oraz swoje osobiste intencje.

Siostry odwiedziły również cmentarz parafii św. Jakuba przy ulicy Antczaka, gdzie pochowani zostali kapłani diecezji łuckiej. Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus otacza modlitwą zmarłych kapłanów z Wołynia.

Przeczytaj więcej »

Nowa publikacja o biskupie Szelążku

Od kilku lat niezwykle dynamicznie rozwijają się badania nad życiem i posługą ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Związane jest to na pewno z podjętymi staraniami o wyniesienie biskupa na ołtarze. Dnia 9 lutego 2010 roku biskup toruński Andrzej Suski powołał Komisję Historyczną, której zadaniem było przeprowadzenie szczegółowej kwerendy źródłowej dotyczącej osoby biskupa Szelążka i przygotowanie materiałów do procesu beatyfikacyjnego.

Podjęte na szeroką skalę poszukiwania rozproszonych źródeł pozwoliły zebrać bogaty materiał, przechowywany w licznych archiwach, muzeach oraz bibliotekach zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju. Został on zgromadzony oraz opracowany w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.

Celem powstania niniejszej publikacji była próba syntetycznego przybliżenia ostatniego okresu życia Sługi Bożego, który spędził on pod Toruniem, w niewielkiej miejscowości Zamek Bierzgłowski. Jak do tej pory brakowało pełniejszego opracowania poświęconego właśnie temu okresowi życia biskupa. Odwołanie się do bierzgłowskiego okresu życia Sługi Bożego jest niezwykle ważne. To przecież miejscowości Zamek Bierzgłowski oraz Toruń są wyjątkowe zarówno w biografii Biskupa Wygnańca, tak przecież pisał sam o sobie, jak i w pamięci o jego osobie i przeradzają się w miejsca jego kultu.

dk. prof. Waldemar Rozynkowski

Publikacja w pliku PDF »

Dni Szelążkowe w Toruniu - Zaproszenie

W zbliżającą się 68. rocznicę śmierci Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniach kulturalno-naukowych oraz liturgicznych.

Tegoroczne obchody kolejnej rocznicy śmierci bp. Adolfa Piotra Szelążka będą miały wyjątkowo rozbudowany przebieg. Zapraszamy na dni poświęcone pamięci Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka:

9 lutego – sesja naukowa poświęcona bp. A.P. Szelążkowi, Centrum Dialogu, Pl. Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1 w Toruniu, godz. 16.

10 lutego – przedstawienie i koncert ku czci bp. Adolfa Piotra Szelążka; Ratusz Staromiejski w Toruniu, Sala Mieszczańska, godz. 18.30.

11 lutego – Msza św. o łaskę beatyfikacji bp. Szelążka w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.

Przeczytaj więcej »

Ekshumacja i przeniesienie doczesnych szczątków Sł. Bożego Adolfa Piotra Szelążka

We wtorek, 23 stycznia, w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu rozpoczęła się ekshumacja doczesnych szczątków Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka.

Po przedstawieniu komisji oraz odczytaniu dekretu powołującego komisję ds. ekshumacji doczesnych szczątków Sługi Bożego nastąpiło zaprzysiężenie jej członków. Przewodniczącym komisji jest delegat biskupa toruńskiego o. Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor spraw kanonizacyjnych w Rzymie.

W skład komisji wchodzą m.in. kapłani, siostry zakonne, pielęgniarki, lekarze oraz obsługa techniczna.

O godz. 12 w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej w Toruniu odbędzie się konferencja prasowa dotycząca ekshumacji i procesu beatyfikacyjnego.

Uroczyste Nieszpory o godz. 17 poprzedzą złożenie doczesnych szczątków Sługi Bożego do nowego sarkofagu.

Msza św. o godz. 18 o łaskę rychłej beatyfikacji Sługi Bożego pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.

Przeczytaj więcej »

Ważność procesu diecezjalnego Sługi Bożego bp Adolfa Piotra Szelążka

W dniu 22 września 2017 roku Kongregacja do Spraw Świętych podczas posiedzenia Kongresu, wydała dekret w sprawie ważności procesu diecezjalnego Sługi Bożego, umożliwiając tym samym podejmowanie dalszym prac. Co to oznacza? Stolica Apostolska uznała, że proces prowadzony na terenie diecezji Toruńskiej został zrobiony dobrze, zachowana została procedura i spełnione wymagania prawa kanonizacyjnego oraz dokumentacja złożona w Kongregacji została odpowiednio przygotowana. Wydany dekret, który zatwierdził prace na etapie diecezjalnym, umożliwił odebranie tzw. Copia Pubblica (35 tomów), czyli jednego egzemplarza zbioru dokumentów złożonych w Kongregacji po zamknięciu procesu beatyfikacyjnego, na podstawie którego będzie pisane Positio. Drugi zestaw dokumentów czyli tzw. Transumpt otrzyma Relator sprawy czuwający nad studium merytorycznym zebranych dokumentów i przygotowaniem Positio.

Nie sposób pominąć w tym dziele czuwającej dłoni Patroni Zgromadzenia a umiłowanej świętej Sługi Bożego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Właśnie w dniu 19 października br., w którym przypada 20 rocznica nadania św. Teresie tytułu Doktora Kościoła, dane nam było odebrać Copia Pubblica i z dokumentacją Ojca Założyciela stanąć na placu św. Piotra. Opatrzność Boża, która połączyła te wielkie serca w przeszłości sprawia, że także w naszych czasach pozostają one wciąż nierozdzielne.

Przeczytaj więcej »

Etap rzymski w procesie beatyfikacyjnym biskupa Szelążka

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, przeprowadzony na terenie diecezji toruńskiej, a od października 2016 r. mający swą kontynuację w Rzymie, miał swój kolejny krok jurydyczny w sprawie. W dniu 6 marca 2017 przed południem odbyło się spotkanie z Kanclerzem Kongregacji Spraw Świętych, w celu dokonania oficjalnego otwarcia akt procesowych, zalakowanych pieczęcią Kurii Toruńskiej.

Po otwarciu akt i wstępnym przejrzeniu dokumentów, Ksiądz Kanclerz Giacomo Pappalardo wyraził uznanie dla wykonanego zadania, które wstępnie wydało mu się zrealizowane poprawnie. Podkreślił również, że bazując na doświadczeniu jakie ma w kontekście spraw polskich, z reguły były one dobrze przygotowane i przeprowadzone zgodnie z procedurą wymaganą przez Kongregację Spraw Świętych, czym dodał nadziei siostrom Terezjankom, iż także proces ich Założyciela – Sł. Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, może rokować na pomyślny rozwój.

Od tego momentu rozpocznie się w Kongregacji weryfikacja formalno-prawda otwartych dokumentów tj. sprawdzenie poszczególnych części składowych akt procesu pod względem zastosowania norm prawa kanonicznego. Uwieńczeniem tej pracy będzie wydanie dekretu o ważności dochodzenia diecezjalnego, który otworzy drogę do kolejnego etapu tj. powołania relatora sprawy.

Przeczytaj więcej »

Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego biskupa Szelążka

Uroczystość zakończenia diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka odbyła się 4 września 2016 r. w toruńskim kościele pw. św. Jakuba Apostoła, w którego podziemiach spoczywają doczesne szczątki bpa Szelążka.

Uroczystość zgromadziła kilkudziesięciu kapłanów, blisko 100 sióstr zakonnych, w tym ponad 50 ze Zgromadzenia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, które założył Sł. B. bp Szelążek oraz liczne grono wiernych świeckich. W uroczystości pod przewodnictwem ordynariusza diecezji toruńskiej bpa Andrzeja Suskiego uczestniczył bp Witalij Skomarowski, biskup diecezji łuckiej na Ukrainie, której pasterzem był Sługa Boży.

Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie Trybunał Diecezjalny na czele z bp. Andrzejem Suskim ogłosił zakończenie prac nad gromadzeniem materiałów dotyczących heroiczności cnót Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka. Siostra Hiacynta Augustynowicz, postulatorka procesu beatyfikacyjnego przedstawiła przebieg prac i wyraziła swoją wdzięczność względem wszystkich zaangażowanych w prace Trybunału.

Po prezentacji członkowie Trybunału złożyli uroczystą przysięgę i złożyli podpisy pod dokumentem zamykającym diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego. Następnie bp Suski odmówił modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego i rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył biskup toruński.

Przeczytaj więcej »

Wieczornica z Biskupem Wygnańcem

19 maja 2016 r. w Centrum Dialogu – Biblioteka Diecezjalna w Toruniu odbyła się wieczornica pt.: „Spotkanie ze świadkiem Miłosierdzia – Sł. Boży bp Adolf Piotr Szelążek”.

W przeżywanym Nadzwyczajnym Jubileuszu Roku Miłosierdzia przywołanie kandydata na ołtarze, biskupa Szelążka ukazuje nam świadka wiary i miłości, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc czyli praktykując miłosierdzie w codzienności swego dnia. W osobie Sł. B. bpa Adolfa Piotra Szelążka, którego proces beatyfikacyjny toczy się na terenie naszej diecezji toruńskiej, spełniły się słowa zawarte przez papieża Franciszka w bulli Misericordiae vultus: „Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.”

Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek ostatnie lata swojego życia, dokładnie od sierpnia 1946 r., spędził w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski. Został wydalony z własnej diecezji przez władze sowieckie. Biskup zmarł dnia 9 lutego 1950 r. 12 lutego ciało biskupa zostało sprowadzone do Torunia, najpierw do Bazyliki Mniejszej św. Janów, a następnie przeniesiono je do kościoła św. Jakuba. Nieszpory żałobne tego samego dnia w kościele św. Jakuba poprowadził ordynariusz chełmiński bp Kazimierz Józef Kowalski. W poniedziałek, 13 lutego Mszy św. żałobnej przewodniczył Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Biskup Szelążek został pochowany w krypcie kościoła świętojakubskiego w prezbiterium.

Rok Jubileuszowy biksupa A.P. Szelążka

30 lipca przypada 150. rocznica urodzin Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950), założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu.

Siostry Terezjanki zapraszają na otwarcie obchodów Roku Jubileuszowego swego Ojca Założyciela, w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu, przy grobie Sługi Bożego. Dnia 18 lipca o godz. 12. będzie sprawowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego.

Zapraszamy wszystkich wiernych, do wspólnej modlitwy o łaskę beatyfikacji niezłomnego Pasterza – Wygnańca, który jest wzorem oddanej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Niech słowa biskupa Szelążka: „Na tej ziemi osoby zjednoczone z Bogiem zawsze pozostawiają ślad”, wzbudzą w nas refleksję nad wartością życia i wiecznością oraz będą zachętą do pozostawiania po sobie okruchów Bożej miłości.

65. rocznica śmierci biskupa Szelążka

8 lutego podczas Mszy św. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu wspominano 65. rocznicę śmierci ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Eucharystii przewodniczył ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii, koncelebransem był ks. prał. Kazimierz Piastowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu.

Msza św. zgromadziła nie tylko parafian, ale również siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry przyjechały do Torunia z kilku domów zakonnych rozsianych po całej Polsce. Pośród sióstr była obecna przełożona generalna zgromadzenia m. Lucyna Lubińska.

Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek ostatnie lata swojego życia, dokładnie od sierpnia 1946 r., spędził w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski. Został wydalony z własnej diecezji przez władze sowieckie. Biskup zmarł dnia 9 lutego 1950 r. 12 lutego ciało biskupa zostało sprowadzone do Torunia, najpierw do Bazyliki Mniejszej św. Janów, a następnie przeniesiono je do kościoła św. Jakuba.

Przeczytaj więcej »

Dobry Pasterz - 64. rocznica śmierci biskupa Szelążka

9 II 2014 r. na Mszy św. o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba w Toruniu modlono się w intencji wyniesienia na ołtarze ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Eucharystii przewodniczył ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii świętojakubskiej.

Msza św. zgromadziła nie tylko parafian, ale także siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (potocznie zwane siostrami terezjankami), z domów zakonnych w Podkowie Leśnej, Rychnowa oraz Olsztyna. Pośród sióstr była obecna przełożona generalna zgromadzenia m. Lucyna Lubińska. Siostry terezjanki założył Sługa Boży ks. bp Szelążek w 1936 roku.

Przypomnijmy, że bp Adolf Piotr Szelążek ostatnie lata swojego życia, dokładnie od 1946 roku, spędził w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski. Został wydalony z własnej diecezji przez władze sowieckie. Od momentu przybycia Biskupa łuckiego do Zamku Bierzgłowskiego miejsce, które wcześniej kojarzone było z rekolekcjami oraz domem wypoczynkowym dla księży, nabrało innego charakteru. Przede wszystkim stało się siedzibą tymczasowej kurii diecezji łuckiej.

Przeczytaj więcej »

Świadek Chrystusa - 63. rocznica śmierci biskupa Szelążka

10 lutego na Mszy św. o godz. 13. w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu modlono się w intencji procesu beatyfikacyjnego ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950).

Na Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Artur Szymczyk, obecni byli nie tylko parafianie, ale przede wszystkim siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (potocznie siostry terezjanki), z przełożoną generalną na czele s. Judytą Jankowską. Zgromadzenie to założył w 1936 roku ks. bp Szelążek.

Bp Adolf Piotr Szelążek ostatnie lata swojego życia, dokładnie od 1946 roku, spędził w podtoruńskim Zamku Bierzgłowskim. Został wydalony z własnej diecezji przez władze sowieckie. Dla księży stało się siedzibą kurii diecezji łuckiej. Biskup mimo podeszłego wieku prowadził aktywną działalność, o czym świadczy zachowana korespondencja. Zmarł w Zamku Bierzgłowskim 9 lutego 1950 r. 12 lutego ciało biskupa sprowadzono do Torunia. 13 lutego w kościele pw. św. Jakuba Mszę św. żałobną odprawił Prymas Polski ks. Stefan Wyszyński. Na pogrzeb przybyło ok. 20 biskupów i ok. 300 księży, biskup został pochowany w krypcie tegoż kościoła.

Przeczytaj więcej »

Wierny do końca - 62. rocznica śmierci biskupa Szelążka

5 lutego br. Msza św. o godz. 13. w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu zgromadziła nie tylko parafian, ale także siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (potocznie siostry terezjanki), z przełożoną generalną na czele s. Judytą Jankowską. Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii świętojakubskiej ks. Wojciech Kiedrowicz.

Eucharystię sprawował w intencji procesu beatyfikacyjnego ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Przypomnijmy, że biskup ten zmarł 9 lutego 1950 roku w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski i został pochowany pod prezbiterium w kościele św. Jakuba w Toruniu.

Geneza obecności bp. Szelążka pod Toruniem związana była z pobytem w granicach diecezji chełmińskiej księży z diecezji łuckiej. Jednym z nich był ks. prał. Jan Szych, który posługiwał jako kapelan w domu zakonnym sióstr pasterek w Toruniu, a następnie został administratorem parafii św. Jakuba w Toruniu. Parafia ta stanowiła źródło utrzymania zarówno dla bp. Szelążka, jak i grona księży z diecezji łuckiej.

Przeczytaj więcej »