„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Poświęcenie domu i kaplicy

1 lipca 2023 roku decyzją Matki Generalnej i Zarządu Zgromadzenia zamieszkałyśmy z s. Serafiną Jankowską w nowym mieszkaniu na terenie parafii św. Jakuba w Toruniu.

Mamy dosyć nietypowe warunki jak na dom zakonny, ponieważ mieszkamy w bloku na osiedlu. Pierwsze miesiące były trudne do przyzwyczajenia się do obecności sąsiadów ze wszystkich stron, ale odbierałyśmy to jako wolę Bożą.

Jak mówią kapłani, niewielu z mieszkańców naszego osiedla uczęszcza do kościoła. Jest to dla nas w jakiejś mierze wyzwanie i zadanie, by swoją modlitwą i cichą obecnością przybliżać Jezusa do tych, którzy może gdzieś pogubili się albo nigdy Go nie spotkali.

W nowej wspólnocie, którą tworzymy, jesteśmy tylko dwie. Na co dzień funkcjonujemy jak dwie siostry z Ewangelii: Maria i Marta. Ja pracuję w szkole i wśród dzieci, a s. Serafina oprócz swoich obowiązków nieustannie ogarnia mnie swoimi modlitwami, bym miała siłę i radość w głoszeniu Jezusa i Jego Miłości.

Wspólnie staramy się też rozszerzać kult naszego Założyciela Sługi Bożego biskupa Szelążka oraz przed jego grobem modlimy się za całe nasze Zgromadzenie, a także w intencjach tych wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę.

We wtorek 3 października 2023 roku proboszcz z parafii św. Jakuba ks. Wojciech Kiedrowicz pobłogosławił nasze mieszkanie jako mieszkanie zakonne. Odprawił pierwszą Mszę Świętą w naszej nowej kaplicy i zostawił nam Przenajświętszy Sakrament w tabernakulum.

Jezus jest już z nami, jest tu w tym mieszkaniu i na tym osiedlu. Niech nam błogosławi i wszystkim mieszkańcom.

s. Elżbieta Pukhalska CST

Podziel się: