„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Urodzinowa kartka

Jubileusz 150. urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest doskonałą okazją, aby na nowo przybliżać wielu osobom jej postać, historię życia i duchową doktrynę. Tym bardziej, że mała droga św. Tereski jest wciąż aktualna i dostępna dla każdego.

W Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu podczas katechezy s. Bogumiła Ptasińska CST opowiedziała dzieciom o tej szczególnej rocznicy urodzin św. Teresy. Uczniowie mogli obejrzeć Terezjańskie Q&A dotyczące małej Teresy z Lisieux oraz nauczyli się krótkiej modlitwy przez jej wstawiennictwo. Poza tym s. Bogumiła zachęciła chłopców i dziewczynki, by wykonali własnoręcznie kartkę urodzinową dla solenizantki.

Dzieci przygotowały kolorowe kartki, wycinanki, flamastry, kredki i z zaangażowaniem rozpoczęły pracę. Każda powstała laurka okazała się niepowtarzalnym i wyjątkowym arcydziełem. Dzieci włożyły w wykonie swoich prac wiele wysiłku i serca. Czasem wkradł się jakiś błąd w pisowni lub kartka trochę się pogięła, ale najważniejsze było to, że dzieło zostało ukończone.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy prac wykonanych przez dzieci. Mamy nadzieję, że święta Teresa ześle obiecany deszcz różanych łask na dzieci i ich rodziny.

Podziel się: