„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

W sobotę 7 października udałyśmy się z s. Serafiną Jankowska CST i siostrami Karmelitankami od Dzieciątka Jezus na pielgrzymkę do Gietrzwałdu.

Pielgrzymka Osób konsekrowanych z rejonów północnych i wschodnich odbywa się raz w roku i zbiera wielką liczbę sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, ojców i braci oraz dziewice i wdowy konsekrowane.

W tym roku oprawą pielgrzymki zajmowały się siostry benedyktynki z Ełku. Spotkanie zaczęliśmy w bazylice pierwszą konferencją, którą wygłosił Bp Dariusz Zalewski – Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej. Tematyka konferencji była poświęcona modlitwie, w szczególności Modlitwie Pańskiej i rodzajom modlitwy.  Ksiądz biskup w swoich wypowiedziach opierał się na nauce Ojców Kościoła.

Po I konferencji mieliśmy Mszę Świętą pod przewodnictwem  Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego. Po zakończeniu Mszy Świętej odmówiliśmy różaniec u stóp Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Ku naszej wielkiej radości było spotkanie się z naszymi siostrami z Ostródy i Wasilkowa.

Po krótkiej przerwie na obiad, zaczęliśmy drugą część spotkania przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej. Tego dnia Maryja podarowała nam piękną pogodę, tak że szczęśliwie i w skupieniu mogliśmy przejść stację za stacją aż na szczyt wzgórza. Po Drodze Krzyżowej udaliśmy się do Bazyliki na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i drugą konferencję. Oczywiście nie obeszło się bez zaczerpnięcia wody ze źródełka oraz modlitwy na miejscu objawień.

Pokrzepione duchowo, z nową siłą i radością wróciłyśmy do Torunia.

s. Elżbieta Pukhalska CST

Podziel się: