„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kółko misyjne – Kościół w Azji

W sobotę 14 stycznia 2023 roku na kolejnym spotkaniu dzieci z koła misyjnego rozmawialiśmy o początkach Kościoła, o pierwszych chrześcijanach i o tym, jak Kościół się rozprzestrzeniał w ciągu wieków.

Główną uwagę skierowaliśmy na Kościół w Azji, od jego założenia aż do czasów dzisiejszych. Dzieci usłyszały o problemach w tym Kościele, o prześladowaniu chrześcijan i jak bardzo potrzebna jest tam nasza modlitwa.

Kolejnym krokiem spotkania była wspólna modlitwa za Kościół w Azji, za misje i misjonarzy. Odmówiliśmy modlitwę do św. Tereski przed jej relikwiami oraz dziesiątek różańca.

Zakończyliśmy spotkanie robieniem naszych statków misyjnych, abyśmy, jak pierwsi misjonarze, mogli docierać do najbardziej oddalonych zakątków na morzu naszej codzienności.

s. Elżbieta Puchalska CST

Podziel się: