„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Droga do Małego Jezusa

W środę 4 stycznia 2023 r. przeżywaliśmy w Szkole Podstawowej nr 8 Jasełka dla dzieci klas I-III. Zaangażowali się w przygotowanie przedstawienia uczniowie z klasy 3 A. Scenariusz Jasełek przedstawiał poszukanie przez dzieci drogi do Małego Jezusa. Przesłaniem było ukazanie, że do Jezusa może dojść ten, kto ma dobre i wrażliwe serce na potrzeby innych. Przez takie przedstawienia próbujemy uwrażliwiać naszych uczniów na drugiego człowieka, uczyć szczodrobliwości, dobroci, ofiarności i wdzięczności. Gratulujemy uczniom klasy 3 A za pięknie odegrane role, za pracowitość i wytrwałość, za dzielenie się z innymi swymi talentami.

Warto podkreślić przeogromny wkład w realizację Jasełek pani Kamili Grochala. Całość przedstawienia nie miałaby takiego wybrzmienia bez jej pracy. Pięknie dobrane kolędy i pastorałki, godziny ćwiczeń z uczniami, praca nad głosami uczniów, ćwiczenie gry na fletach. To wszystko zaowocowało przepiękną harmonią i profesjonalizmem. Po postawie i oczach słuchaczy było widać zachwyt nad tym, co widzieli, słyszeli i w czym mogli brać udział.

Dziękuję p. Kamili Grochala i p. Agnieszce Lewandowskiej, wychowawczyni klasy 3A, za ich zaangażowanie i każdą pomoc w realizacji Jasełek. I drogim aktorom, że pomimo różnych przeciwności i trudności, przybliżyli dla widzów Święto Bożego Narodzenia. Niech Dobry Bóg Wam błogosławi.

s. Elżbieta Maryna Pukhalska CST

Autor zdjęć: Agnieszka Lewandowska

Podziel się: