„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Św. Teresa i różany deszcz łask

W tym roku obchodziliśmy w Kościele powszechnym 125 rocznicę śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Z tej okazji nasza wspólnota uroczystość patronalną świętowała w sposób wyjątkowy.

W parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu zorganizowałyśmy konkurs plastyczny dla dzieci. Uczniowie ze szkół podstawowych w dowolnej technice mieli przedstawić obraz, jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus wstępuje do nieba. W sumie w konkursie wzięło udział 45 osób, głównie dzieci z nauczania początkowego.

Rozstrzygniecie konkursu oraz prezentacja przedstawienia o św. Teresie odbyła się w niedzielę 2 października 2022 na Mszy świętej dla najmłodszych.

Schola Boże Nutki,  animowana przez s. Bogumiłę Ptasińską i Elżbietę Puchalską,  przygotowała montaż słowno-muzyczny pt. „Róże św. Tereski”. Dzieci ukazały widowni kilka wybranych cudów, które dokonały się przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz zachęciły wszystkich do modlitwy przez Jej wstawiennictwo.

Po Mszy świętej nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczanie nagród ufundowanych przez siostry Terezjanki. Jury wytypowało 3 główne miejsca oraz 3 wyróżnienia. Poza tym każde dziecko otrzymało drobny upominek za uczestnictwo w konkursie. Nagrodzonym osobom upominki wręczyła s. Ludmiła Wojtkiewicz, a  okolicznościową dekorację w świątyni wykonała s. Serafina Jankowska.

s. Bogumiła Ptasińska CST

Fot. Tomasz Słowiński i Iwona Leszczyńska

Podziel się: