„Liczę na to, że nie będę bezczynna w niebie.
Pragnieniem moim jest pracować dalej dla Kościoła i dla dusz, o to proszę Boga, i jestem pewna, ze mnie wysłucha”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Odpust w parafii M.B. Królowej Polski

Patron to duchowy opiekun kraju, miasta, obiektu budowlanego lub konkretnych osób. Kościołowi oraz parafii na I Rubinkowie w Toruniu patronuje Matka Boża Królowa Polski. Z tego powodu 3 maja 2022 roku podczas uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski obchodzony był odpust parafialny.

Uroczysta Msza święta celebrowana była o godz. 9.30. Przewodniczył jej ks. prałat Stanisław Majewski. Na Eucharystii zgromadzili się licznie wierni parafii oraz kapłani z sąsiednich kościołów. W uroczystej sumie uczestniczyły również siostry Terezjanki. S. Bogumiła Ptasińska CST z tej okazji przygotowała i odczytała podczas liturgii modlitwę powszechną.

W trakcie Mszy świętej poświęcono nowe tabernakulum do Kaplicy Adoracji ufundowane przez pewną rodzinę z parafii oraz nowe stuły. Tabernakulum wkrótce zostanie zamontowane w kaplicy i będzie w nim przechowywany Najświętszy Sakrament w kustodii, który kapłani wystawiają codziennie do osobistej adoracji.

Na zakończenie Mszy świętej odśpiewano przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem Litanie Loretańską oraz hymn Te Deum laudamus. Uroczystości odpustowe przypomniały wszystkim parafianom, jak wspaniałą i wielką mają Patronkę i Orędowniczkę w niebie.

Maryjo, Królowo Polski- módl się za nami!

Autorem zdjęć jest pan Tomasz Słowiński. Więcej fotografii z uroczystości można zobaczyć TUTAJ »

TEKST MODLITWY POWSZECHNEJ:

1. Wszechmogący Boże przez wstawiennictwo Maryi – Matki Kościoła i Stolicy Mądrości, powierzamy Ci Ojca świętego Franciszka, biskupów i prezbiterów, a szczególnie duszpasterzy posługujących w naszej parafii, spraw, aby z odwagą i z miłością głosili Twoją chwałę i ukazywali nam drogę prowadzącą do zbawienia wiecznego.
Ciebie prosimy…
2. Wszechmogący Boże przez wstawiennictwo Maryi – Królowej pokoju i Pocieszycielki strapionych, prosimy Cię o łaskę pokoju dla Ukrainy, naszej Ojczyzny i całego świata, spraw, aby rządzący państwami kierowali się w podejmowanych decyzjach nauką Ewangelii i dobrem całej ludzkości.
Ciebie prosimy…
3. Wszechmogący Boże przez wstawiennictwo Maryi – Królowej Dziewic i Apostołów, prosimy Cię o łaskę nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, spraw, aby młodzi ludzie, także z naszej parafii, z odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie do służby w Kościele i podjęli się misji głoszenia Dobrej Nowiny.
Ciebie prosimy…
4. Wszechmogący Boże przez wstawiennictwo Maryi – Gwiazdy Zarannej i Bramy Niebieskiej powierzamy Ci dzieci i młodzież z naszej parafii, spraw, aby w ich sercach umacniała się łaska żywej wiary oraz miłość do ojczyzny, tak, by pod opieką mądrych wychowawców dojrzewali do pełni chrześcijańskiego życia.
Ciebie prosimy…
5. Wszechmogący Boże przez wstawiennictwo Maryi – Królowej Polski i Wspomożycielki wiernych, powierzamy Ci wszystkie rodziny naszej parafii, spraw, aby ich wzajemne więzi oparte były na wypływającej z Ciebie miłości, zrozumieniu, wzajemnym przebaczeniu oraz szacunku i dobroci.
Ciebie prosimy…
6. Wszechmogący Boże przez wstawiennictwo Maryi – Królowej Aniołów i wszystkich świętych, powierzamy Ci naszych zmarłych, spraw, aby cieszyli się chwałą nieba i przebywaniem w Twojej obecności na wieki.
Ciebie prosimy…
7. Wszechmogący Boże przez wstawiennictwo Maryi – Panny wiernej i łaskawej, powierzamy Ci nas samych, zgromadzonych na Eucharystii, spraw, abyśmy umocnieni Słowem Bożym i pokrzepieni Ciałem Chrystusa z ufnością oddali Tobie na nowo całe nasze życie i osiągnęli pełnię świętości, do której nas wzywasz.
Ciebie prosimy…

Podziel się: