„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowy rok formacyjny

Skończyły się wakacje i rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla dzieci z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu, należących do scholi Bożych Nutek, rozpoczął się również nowy rok formacyjny.

W sobotę 3 września 2022 roku odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie. Nie było wszystkich dzieci należących do scholi, ponieważ część osób nie wróciła jeszcze z wakacji. Mimo to udało się nam ustalić plan nowych inicjatyw.

W roku szkolnym 2022/2023 opiekę nas scholą będą sprawować dwie siostry – Bogumiła Ptasińska i Elżbieta Puchalska. Sobotnie spotkania formacyjne będą wyglądać trochę inaczej. Podzieliliśmy się na dwie grupy – małe TAU i duże TAU. Do młodszej grupy należą dzieci z klas 1-3, a do starszej osoby, które przynależą do klas wyższych.

Z racji przypadającej 125 rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz 150 rocznicy Jej urodzin, w sposób szczególny będziemy w tym roku pochylać się nad przesłaniem Małej Świętej z Lisieux. Poza tym wspólnie opracowaliśmy szczegółowy plan wycieczek i integracyjnych wyjazdów.

Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście modlitwy. Dziękowaliśmy Dobremu Bogu za czas wakacyjnego odpoczynku i bezpieczne powroty z naszych wyjazdów. Na zakończenie spotkania wspólnie bawiliśmy się chustą Klanzy. Było bardzo miło i radośnie!

Następnego dnia w niedzielę 4 września rozpoczęliśmy śpiew podczas Mszy świętej dla dzieci. Podtrzymywanie śpiewu podczas liturgii jest naszą radością i sposobem świadczenia o naszej wierze w Jezusa.

Po Eucharystii ks. Michał Paluch poświecił dzieciom nowe tornistry i przybory szkolne. W ten sposób z Bożym błogosławieństwem rozpoczął się nasz nowy rok szkolny, katechetyczny i formacyjny!

s. Bogumiła Ptasińska CST

Podziel się: