„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kółko misyjne – Kościół w Afryce

W sobotę 4 marca 2023 r. mieliśmy kolejne spotkanie Koła Misyjnego “Róże św. Tereski”. Tematem był Kościół w Afryce.

Dowiedzieliśmy się, że po Azji jest to najstarszy Kościół, choć miał trzy etapy rozwoju. Dziś jest uznawany za Kościół misyjny, choć i prężnie rozwijający się. Niektórzy bardzo dobrze znani święci pochodzili właśnie z Afryki, jak na przykład św. Augustyn i św. Monika.

Na spotkaniu poznaliśmy też problemy, z którymi Kościół boryka się w dzisiejszych czasach. Jest to przede wszystkim zagrożenia ze strony Islamu. Częste brutalne napady na kościoły i morderstwa chrześcijan. Kolejnym problemem jest przeogromne ubóstwo tamtejszych ludzi. Bardzo dużo dzieci co roku umiera od głodu i od chorób związanych z brakiem czystej wody.

Misjonarze, którzy jadą tam pracować starają się pomagać miejscowym przez zdobywanie środków na jedzenie, kopanie studni, kształcenie, wykup z niewoli. Ten problem ubóstwa jest tak wielki, że jak mówią czasami sami misjonarze, przesłania cel prawdziwych misji, którym jest głoszenie Ewangelii.

Kościół w Afryce obecnie jest bardzo prężnie rozwijającym się, mimo to bardzo potrzebuje naszej modlitwy, aby nowi chrześcijanie wiernie podążali za światłem Ewangelii.

Podczas spotkania mogliśmy obejrzeć zdjęcia i krótkie filmiki z Drogi Krzyżowej z Kongo Brazzaville, udostępnione nam przez ks. Karola Kuźmy, misjonarza, co też wzbogaciło nasze przeżywanie Wielkiego Postu.

s. Elżbieta Pukhalska CST

Autor zdjęć i filmów: ks. Karol Kuźma

Podziel się: