„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Biskup Szelążek – wybitny kapłan

W czwartek 9 czerwca 2022 roku w kościele św. Jakuba w Toruniu celebrowana była Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Mszę świętą sprawowało dwóch kapłanów – Adrian Sobociński i Karol Wierzchowski. Siostry Terezjanki obecne na Eucharystii zaangażowały się w liturgię poprzez czytanie Słowa Bożego.

Tym razem modlitwa o beatyfikacje biskupa Szelążka zbiegła się ze Świętem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Naszą modlitwą otaczaliśmy również wszystkich kapłanów, którzy otrzymali niezwykły dar powołania do służby w kościele na wzór Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa.

Sługa Boży biskup Adolf Piotr, jako ordynariusz diecezji łuckiej bardzo troszczył się o powierzonych mu kapłanów, a w swoim nauczaniu wielokrotnie podkreślał godność kapłańskiego powołania. Oto kilka wypowiedzi biskupa Szelążka na temat kapłaństwa:

Kapłan ma zbawić nie tylko siebie, ale i innych do nieba prowadzić.

Pasterze Kościoła choć podlegają różnym słabością, to jednak nie tylko na ludzkich opierają się siłach w kierowaniu Kościołem, ale na mocy Chrystusa. Jezus Chrystus rządzi Kościołem przez swego Ducha.

Kapłan, bardziej niż ktoś inny, potrzebuje dobrej sławy, aby spełniając wysokie swoje posłannictwo mógł z “podniesionym czołem” głosić z ambony prawdę i cnotę, a karać fałsz i występek.

Kapłan niezmierną ma władzę – władzę rozciągającą się na Przenajświętsze Ciało Chrystusa Pana.

Cel kapłana jest taki sam, jaki był cel przyjścia Syna Bożego na ziemię. On przyszedł, aby ludzie mieli życie łaski, aby świat poznał Ojca.

Próżno nosi imię chrześcijanina ten, kto gardzi pasterzami Kościoła. On całym gardzi Kościołem.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o drodze kapłańskiego powołania biskupa Szelążka. Ksiądz Adolf Piotr Szelążek był wybitnym kapłanem, a większość jego kapłańskiego posługiwania związana była z Płockiem. Studiował w płockim Seminarium Duchownym (1883-1888), a następnie pracował w płockim Konsystorzu Generalnym (1893-1904). Prowadził ponadto w diecezji płockiej rozległą działalność duszpasterską, edukacyjną i społeczną.

Podziel się: