Miesiąc: Sierpień 2022

Barbarka – miejsce pamięci

W niedzielę 28 sierpnia 2022 roku po południu nasza wspólnota wybrała się na Barbarkę. Barbarka to stare osiedle leśne położone w północno-zachodniej części Torunia. Nazwa pochodzi od kaplicy św. Barbary, która została zbudowana w 1842 roku i do dzisiaj stoi otoczona lasem. Po krótkiej modlitwie w kaplicy udałyśmy się na Miejsce Pamięci Narodowej w lasach Barbarki, gdzie stoi pomnik upamiętniający wydarzenia z 1939 roku.

NMP Gwiazda Nowej Ewangelizacji

W środę 24 sierpnia 2022 roku nasza wspólnota udała się do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, by powierzyć Bogu i Maryi rozpoczynający się nowy rok szkolny i katechetyczny. Modliłyśmy się w kościele oraz w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Odmówiłyśmy razem z wiernymi różaniec w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Ukoronowaniem naszej modlitwy była Eucharystia.