Miesiąc: Grudzień 2021

Dziecię nam się narodziło!

W Kościele katolickim Boże Narodzenie jest drugim co do ważności świętem po Wielkanocy. Obchodzone jest 25 grudnia, ale tak naprawdę obchody narodzin Syna Bożego rozpoczynają się po zmroku 24 grudnia w wigilię Bożego Narodzenia. Każda rodzina i każda wspólnota ma swoje indywidualne zwyczaje związane ze świętowaniem przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię.

Roraty i geografia biblijna

W parafii Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu Msza święta roratnia dla dzieci i dorosłych celebrowana była codziennie o godz. 6.30.  W powszednie dni tegorocznego Adwentu wraz z Maryją i Józefem uczestnicy mszy świętej wędrowali z Nazaretu do Betlejem, zatrzymując się w miejscach związanych z Ewangelią.

Adwentowe czuwania

W kościele Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu ksiądz diakon Tomasz Gutowski zainspirował adwentowe czuwania liturgiczne. Celebrowana była liturgiczna Godzina Czytań. Schola śpiewała psalmy i pieśni, lektorzy odczytywali fragmenty z Pisma Świętego z Ksiąg Izajasza oraz teksty pisarzy chrześcijańskich.

Adwentowa modlitwa

W czwartek 9 grudnia 2021 roku w kościele św. Jakuba w Toruniu celebrowana była Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Siostra Paulina Klejny i Bogumiła Ptasińska CST uczestniczyły w liturgii Mszy świętej razem z wiernymi parafii św. Jakuba Apostoła.

Adwentowo-mikołajkowe spotkanie

Schola Boże Nutki spotkała się w domu sióstr Terezjanek, by kontynuować cykl zaplanowanych spotkań formacyjno-warsztatowych. Najpierw dzieci wysłuchały katechezy wygłoszonej przez s. Bogumiłę Ptasińską CST na temat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po części modlitewnej spotkania grupa udała się do salki, by rozpocząć pracę plastyczną. Tym razem dzieci wykonywały ptaki cudaki z kolorowego papieru i piórek.